Voorlichtingsfilm – De Loosdrechtse Plassen

In opdracht van de Provincie Noord-Holland hebben we een voorlichtingsfilm geproduceerd ter ondersteuning van de gebiedsprocessen in het Oostelijke Vechtplassengebied, met in het bijzonder de Loosdrechtse Plassen. De film wordt tevens gebruikt bij de aanvraag voor Europese subsidie.

Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland

Werkzaamheden
Concept, script, filmen, interviews, monteren, tekenen (3d) en animeren.

Eindproduct
– 1 voorlichtingsfilm