Call us: 085 303 76 27 every day between 08:00 - 20:00

Stichting Leerplan Ontwikkeling

Stichting leerplan Ontwikkeling (SLO) is één van onze vaste opdrachtgevers voor videoproductie. Wij produceren onder andere voorlichtingsvideo’s over hoogbegaafdheid op school, registreren events door middel van aftermovies en leggen presentaties, workshops en trainingen vast.

Over SLO:

In opdracht van de samenleving ontwikkelt SLO samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. SLO creëert inzicht en overzicht in curriculumvraagstukken voor onderwijs en overheid. Zo geeft SLO richting en ruggensteun bij de ontwikkeling van relevant en samenhangend onderwijs.

 

Voorlichtingsfilms – Hoogbegaafde kinderen op school


In opdracht voor Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) hebben maken we korte films over hoogbegaafde kinderen op school. De video’s wordt gebruikt als praktijkvoorbeeld tijdens workshops en trainingen.

Work
Concept, script, filmen, interviewen, monteren en audionabewerking

Eindproduct tot nu toe: 
– 6 voorlichtingsfilms – lange versie
– 6 voorlichtingsfilms – korte versie

Aftermovies en bedrijfsfilm


In opdracht van SLO hebben we een informatieve bedrijfsfilm geproduceerd over het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling en verschillende aftermovies.


Concept, script, filmen en monteren

Oplevering:

– 4 Aftermovies

– 1 Corporate movie

Evenementen en congressen


In opdracht voor Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) filmen we bij verschillende evenementen en congressen om videoregistratie van een workshop, presentatie of training te laten vastleggen.De video’s wordt gebruikt als naslag.

Work
Productie, filmen, monteren en audionabewerking.

Eindproduct:
– 50+ registraties

Are you interested in working with us?