Call us: 085 303 76 27 every day between 08:00 - 20:00

Provincie Noord-Holland

Voor de Provincie Noord-Holland hebben we verschillende videomaterialen ontwikkeld. De materialen bestaan uit voorlichtingsfilm, informatieve video’s, infographics en promovideo’s.

We hebben bijvoorbeeld meerdere voorlichtingsfilms gemaakt over de Oostelijke vechtplassen (ter ondersteuning van een gebiedsakkoord) en voor de Recreatieschappen een grote film en een infographic gemaakt als kick-off video van het project om de recreatiegebieden in de toekomst te behouden.

Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
live stream
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Are you interested in working with us?