Call us: 085 303 76 27 every day between 08:00 - 20:00

Provincie Noord-Holland

Voor de Provincie Noord-Holland hebben we verschillende videomaterialen ontwikkeld. De materialen bestaan uit voorlichtingsfilm, informatieve video’s, infographics en promovideo’s.

We hebben bijvoorbeeld meerdere voorlichtingsfilms gemaakt over de Oostelijke vechtplassen (ter ondersteuning van een gebiedsakkoord) en voor de Recreatieschappen een grote film en een infographic gemaakt als kick-off video van het project om de recreatiegebieden in de toekomst te behouden.

Promovideo Grass 2 Grit


In opdracht van de Provincie Noord-Holland hebben we een video geproduceerd over Grass2Grit. Dit is een circulair concept waarbij bermgras wordt omgezet in grassap en grasvezels. De video is gebruikt om te laten zien hoe het proces in zijn werk gaat.

Work
Concept, script, filmen, drone-opnames, editing, nabewerking (beeld en audio), vormgeving en animatie.

Eindproduct
– 1 video

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen voorlichtingsfilm and promotiefilms 


In opdracht van de Provincie Noord-Holland hebben we verschillende voorlichtingsfilm, informatieve video’s en promovideo’s geproduceerd. De video’s worden onder andere gebruikt ter ondersteuning van de gebiedsprocessen in het Oostelijke Vechtplassengebied, Prijsvraag film om een nieuw icoon te vinden en aanvraag voor Europese subsidie.

Work

Concept, script, filmen, casting Helen Dalessi, interviews, presentatie, monteren, tekenen (3d) en animeren.

Eindproduct

– 2 lange voorlichtingsfilms

– 1 korte informatieve video

– 1 prijsvraag film

– 1 Ondersteuning gebiedsakkoordfilm 24 min.

Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
live stream
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor
Fotografie kantoor

Voorlichtingsfilm – Recreatiegebieden Noord-Holland


In opdracht van de Provincie Noord-Holland en in samenwerking met Recreatie Noord-Holland hebben we een voorlichtingsfilm geproduceerd over de recreatiegebieden in Noord-Holland. In de video is een animatie verwerkt die ook geprint is als infographic. De video is gebruikt als kick-off video van het project om de recreatiegebieden in de toekomst te behouden.

Work voorlichtingsfilm
Concept, script, filmen, drone-opnames, editing, nabewerking (beeld en audio), vormgeving en animatie.

Eindproduct
– 1 voorlichtingsfilm
– 1 infographic

Promovideo – Duinenfonds


In opdracht van het Duinenfonds hebben we een promo geproduceerd om meer sponsoren te zoeken. De video geeft informatie over het belang van het Duinenfonds en moet ondernemers aanspreken in het Duivenfonds te investeren.

Opdrachtgever:
Duinenfonds


Concept,script, filmen, dronebeelden, interviews, monteren

Eindproduct:
– 1 promovideo

Are you interested in working with us?